Pristanak na obradu osobnih podataka

Osoba koju se ovo tiče dodjeljuje svoju izričiti pristanak na obradu osobnih podataka u skladu s člankom 6 (1)(a) Uredbe GDPR za sljedećih uvjeta:

1.   Kontakt webshopa

Firma GymBeam s.r.o., sa sjedištem Rastislavova 93, 04001 Košice, IČO 46 440 224, zapisana u Sudskom registru Okružnog suda Košice I, odjel Sro, br. upisa 35719/V i naš podatci za kontakt u vezi s obradom osobnih podataka su e-mail [email protected] i telefonski kontakt +38 513 445 859 (dalje samo Firma).

  

2.   Opseg obrađenih podataka

Pristanak dodijeljen s Vaše strane dodjeljuje se na obrađivanje sljedećih podataka:

a) Ime

b) Prezime

c) E-mail adresa

d) Adresa za isporuku

e) Broj telefona

f) Cookies

g) Osobne podatke koje obrađujemo automatski – IP adresa, datum i vrijeme pristupa našoj web-stranici, informacije o vašem internetskom pregledniku, operativnom sustavu ili postavkama vašeg jezika. Možemo također obrađivati informacije o vašem ponašanju na našim web-stranicama, tj. npr. koje linkove na našim web-stranicama posjetite i koja ste robu prikazali. Informacije o vašem ponašanju na stranici su, međutim, iz razloga vaše maksimalne privatnosti anonimizirane i zato ih ni mi sami nećmo moći dodijeliti konkretnom korisniku, odnosno konkretnoj osobi. (dalje samo Osobni podatci)

   

3.   Svrha obrađivanja osobnih podataka

Osobne podatke ćemo na temelju tog Vašeg pristanka obrađivati u svrhu:

·  Kupovina roba i usluga: u prvom redu obrađujemo vaše osobne podatke radi toga da bismo pravilno riješili i isporučili vašu narudžbu. Ako nastanu bilo kakvi problemi, zahvaljujući vašim osobnim podatcima znamo kome se možemo obratiti.

 

·  Briga o mušterijama: ako nam se obratite s nekakvim upitom/problemom, moramo za njegovo odgovaranje/rješavanje obraditi vaše podatke. U nekim slučajevima osobni podatci mogu biti dani i trećim subjektima (npr. prijevozniku robe).

 

·  Korisnički račun: zahvaljujući osobnim podatcima koje nam pružite na svojem korisničkom profilu omogućuje vam se pristup mnoštvu korisnih funkcija (npr. ako navedete svoj broj telefona, možemo vas lako informirati o tome kada će vam narudžba biti isporučena). K tome podatke koje ste unijeli možete bilo kada izmijeniti, uz iznimku e-mail adrese koja služi za pristup vašem korisničkom računu.

 

·  E-mail marketing: reklamne obavijesti putem e-maila šaljemo vam na temelju vašeg pristanka. Pretplatu na reklamne obavijesti možete lako odjaviti na vašem profilu ili možete nazvati našu infoliniju koja je dostupna na broju telefona: +38 513 445 859.

 

·  Poboljšanje naših usluga: pomoću povijesti vaših narudžbi i ponašanju na Web-stranici možemo ponuditi relevantnije ponude ostale robe, npr. opremu uz kupljene proizvode. Na određenim lokacijama, dakle, prikazujemo takve proizvode koji su odgovarajući za vas i odgovaraju vašim potrebama i interesima. Kako bismo optimizirali web-značajke također možemo koristiti alate za testiranje raznih varijanti (tzv. testiranje A / B), Google Analytics, Facebook Analytics i sl.

 

·  Ocjene korisnika za robu i usluge: nakon što kod nas kupite robu ili usluge može vas se zatražiti za njihovo ocjenjivanje. Ocjenjivanje je moguće pridati i na vlastitu inicijativu.

 

· Call centar: ako ćete nas kontaktirati putem našeg call centra (infolinija), snimat ćemo vaš telefonski razgovor nakon prethodnog upozorenja. Takve snimke služe nam za kontrolu kvalitete usluga koje pružaju naši zaposlenici.

 

·  Primjena prava i pravnih zahtjeva i kontrole organa javne vlasti: vaše osobne podatke također možemo obrađivati iz razloga što ih trebamo za primjenu naših prava i pravnih zahtjeva (npr. u slučaju da ćete prema nama imati neplaćeno potraživanje). Nadalje, vaše osobne podatke možemo obrađivati i iz razloga da nam trebaju u svrhu kontrola koje vrše organi javne vlasti te iz ostalih jednako ozbiljnih razloga.

   

4.   Rok čuvanja

U prvom redu ćemo obrađivati Vaše podatke za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa između nas.

U slučaju obrade osobnih podataka na koju je dan pristanak Vaši će osobni podatci biti uglavnom obrađivani 7 godina ili dok se takav pristanak ne povuče.

U slučaju da se prijavite za pretplatu na reklamne novosti, onda ćemo obrađivati vaše osobne podatke 7 godina, odnosno sve dok ne izrazite svoju nesuglasnost s njihovim daljnjim prosljeđivanjem.

 

Tu nesuglasnost možete jednostavno izraziti na način da uredite pretplatu na reklamne novosti unutar vašeg korisničkog računu ili nazovete našu infoliniju koja je dostupna na broju telefona +38 513 445 859.

Dalje upozoravamo da one osobne podatke koji su nužni za pravilno pružanje usluga, odnosno da bismo ispunili sve naše obveze, bez obzira na to jesu li te obveze proizašle iz ugovora između nas ili iz opće obvezujućih zakonskih propisa, moramo obrađivati, bez obzira na Vašu danu suglasnost za razdoblje koje je propisano važećim pravnim propisima ili u skladu s njima (npr. u poreznim dokumentima je to razdoblje od najmanje 10 godina).

Snimke telefonskih poziva iz Call Centra čuvaju se kratko, no najviše 1 godinu, osim ako nam je iz razloga legitimnog interesa neophodno da duže vrijeme zadržimo snimke (npr. u slučaju sumnje na zlouporabu, prijevaru i  sl.)

   

5.   Kako dijelimo Vaše osobne podatke

Vaše Osobne podatke pružit ćemo u skladu s načelom minimiziranja samo ograničenom krugu osoba i to našim zaposlenicima, kooperantima, službenicima, konzultantima, prodajnim zastupnicima, dobavljačima ili povezanim subjektima u onoj mjeri u kojoj je to prikladno i neophodno kako bi se postigla svrha obrađivanja Vaših Osobnih podataka.

To uključuje također sljedeće osobe:

a. Global Payments s.r.o., organiz. podružnica, Tomášikova 48, 831 04 Bratislava

b. General Logistics Systems Croatia d.o.o., 10360 Popovec, Varazdinska 116

 

Nadalje, Vaše osobne podatke možemo pružiti: (i) u mjeri u kojoj to zahtijevaju važeći pravni propisi, (ii) u svezi s bilo kakvim tekućim ili budućim pravnim postupcima ili (iii) u svrhu dokazivanja, provođenja ili obrane našeg zakonskog prava (uključujući pružanje Vaših Osobnih podataka trećim stranama u svrhu sprečavanja prijevara i smanjenja rizika kod plaćanja).

   

6.   Prosljeđivanje osobnih podataka

Osobni podatci koje prikupljamo mogu se pohraniti ili na drugi način obrađivati i prenositi unutar zemalja u kojima obavljamo svoje poslovne aktivnosti i to kako bismo postigli svrhu obrade utvrđene u ovoj Obavijesti.

U istu svrhu Vaši se podatci mogu prenositi između država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora i zemalja koje prema Europskoj komisiji jamče razinu zaštite osobnih podataka na način na koji Agencija za zaštitu osobnih podataka s vremena na vrijeme objavljuje na svojoj internetskoj stranici: http://azop.hr/misljenja-agencije/detaljnije/iznosenje-osobnih-podataka-unutar-europske-unije

   

7.   Automatizirano odlučivanje i profiliranje

Kod obrađivanja osobnih podataka ne služimo se: (i) automatiziranim individualnim odlučivanjem (tj. prikupljamo Vaše Osobne podatke koji su zatim procjenjivani tehničkim sredstvima, bez bilo kakve ljudske intervencije. Zatim, na temelju takvog vrednovanja Vam dalje pružamo naše Usluge) i (ii) profiliranje (tj. prikupljamo i procjenjujemo Vaše Osobne podatke kao i podatke o Vašem ponašanju na našoj Web-stranici u svrhu Vašeg svrstavanja u određenu skupinu ljudi te daljnjom analizom i predviđanjem Vaših interesa i daljnjeg ponašanja i sl.).

   

8.   Vaša prava

Imate pravo podnijeti zahtjev za pokretanje postupka Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske ako sumnjate da su bila prekršena Vaša prava utvrđena u uredbi GDPR ili važećim pravnim propisima.

Također imate pravo (i) zatražiti pristup osobnim podatcima, (ii) na ispravljanje osobnih podataka, (iii) na brisanje osobnih podataka, (iv) na ograničenje obrađivanja osobnih podataka, (v) na prenosivost osobnih podataka i (vi) ne slagati se s obradom Osobnih podataka.

Te prava možete primijeniti putem gore navedenih podataka za kontakt u pisanom obliku, e-mailom ili telefonski.

Svoj Pristanak možete povući u bilo kojem trenutku na temelju vlastite odluke putem telefona ili e-mail adrese koju ćete pronaći ovdje: [email protected], +38 513 445 859 ili pisanim putem Firmi putem gore navedenih podataka za kontakt.

Pojam "Važeći pravni propis" koji se koristi u ovoj Obavijesti podrazumijeva posebice Uredbu o GDPR, važeći zakon o zaštiti osobnih podataka u svojem izmijenjenom obliku i druge primjenjive općenito obvezujuće pravne propise.