Poslovni uvjeti

Opći uvjeti i odredbe poslovanja tvrtke GymBeam s.r.o. 

   

I. Osnovne odredbe

Ovi Opći uvjeti i odredbe reguliraju odnos između stranaka kupoprodajnog ugovora, od kojih je jedna strana GymBeam s.r.o. ID br. 46 440 224, sa sjedištem na adresi Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovačka Republika, upisan u Trgovački registar Okružnog suda Košice I, odjeljak: Sro, broj umetka 35719/V kao Prodavač (u daljnjem tekstu "Prodavač"), a druga je strana Kupac, koji također može biti potrošač (u daljnjem tekstu "Kupac"). Daljnje informacije o Prodavaču dostupne su na www.gymbeam.hr u odjeljku "Kontakt".

Kupac je potrošač ili poduzetnik.

Potrošač je fizička osoba koja koja pri sklapanju i izvršavanju kupoprodajnog ugovora ne djeluje u okviru svoje poslovne ili druge poduzetničke aktivnosti.


Pravni odnos između Prodavača i Potrošača, koji nisu izričito regulirani ovim Uvjetima i odredbama, uređen je odgovarajućim odredbama Zakona br. 40/1964 Coll., Građanski zakonik, kao i srodnim propisima.


Poduzetnik je:

  • osoba upisana u Trgovački registar,
  • osoba koja posluje na temelju trgovačke dozvole,
  • osoba koja posluje na osnovi slobodne licence prema posebnim propisima,
  • osoba koja obavlja poljoprivredne, djelatnosti i registrirana je posebnim propisom.

Poduzetnik je, za potrebe Uvjeta i odredbi, onaj koji u svojim poslovnim aktivnostima postupa u skladu s prethodnom rečenicom. Ako Kupac navede svoj ID broj tvrtke u narudžbi (OIB), priznaje da se na njega primjenjuju pravila za poduzetnike navedena u Uvjetima i odredbama.

Pravni odnos između Prodavača i Kupca koji je poduzetnik, koji nije izričito reguliran ovim Uvjetima i odredbama ili ugovorom između Prodavača i Kupca, uređen je relevantnim odredbama Zakona br. 513/1991 Coll., Trgovački zakon s izmjenama i dopunama, kao i povezanim propisima. U slučaju bilo kakvog sukoba između uvjeta Uvjeta i odredbi te pojedinačnog ugovora, uvjeti ugovora prevladavaju.

Kreiranjem narudžbe, Kupac potvrđuje da se upoznao s ovim Uvjetima i odredbama, a čiji su sastavni dio "Postupak reklamacije" i "Dostava", s uvjetima naručene usluge i/ili licencije, i prihvaća ih u valjanom i efektivnom trenutku slanja narudžbe.


Kupac je svjestan da kupnjom proizvoda koji se nalaze u poslovnoj ponudi Prodavača, nema prava na upotrebu registriranih zaštitnih znakova, trgovačkih imena, korporativnih logotipa ili patenata Prodavača ili drugih tvrtki, osim ako nije drukčije ugovoreno pojedinačnim ugovorom u posebnom slučaju.

   

II. Kupoprodajni ugovor

1. Sklapanje kupoprodajnog ugovora
Ako je Kupac potrošač, prijedlog sklapanja kupoprodajnog ugovora jest postavljanje ponuđenih proizvoda od strane Prodavača na web-stranicu, u kojem kupoprodajni ugovor postaje valjan nakon davanja narudžbe od strane Kupca/potrošača i njenog primitka od strane Prodavača. Tada će Prodavač bez odgađanja potvrditi Kupcu primitak narudžbe putem obavijesti na naznačenu adresu e-pošte; ta obavijest, međutim, nema utjecaja na ugovor. Ugovor (uključujući dogovorenu cijenu) može se promijeniti ili otkazati samo dogovorom stranaka ili na temelju opravdanih razloga. Za iznimku od tog postupka, vidjeti točku VI. Naručivanje.

Ako je Kupac poduzetnik, prijedlog za sklapanje kupoprodajnog ugovora jest narudžba proizvoda koju je dostavio Kupac koji je poduzetnik, a kupoprodajni ugovor vrijedi od trenutka isporuke obvezujuće potvrde o narudžbi od strane Prodavača poduzetniku. Prodavač nije odgovoran ni za kakve pogreške u prijenosu podataka. Ugovor se zaključuje na hrvatskom jeziku.

Zaključeni ugovor Prodavač arhivira najmanje pet godina od njegovog zaključenja ili na najdulje razdoblje u skladu s relevantnim zakonodavstvom, radi njegovog uspješnog ispunjavanja, i nije dostupan trećim stranama. Podaci o pojedinačnim tehničkim koracima koji vode do zaključenja ugovora očigledni su u ovim poslovnim uvjetima gdje je postupak jasno opisan. Kupac ima priliku provjeriti i, ako je potrebno, ispraviti ih prije predaje narudžbe. Ovi Opći uvjeti i odredbe dostupni su na pojedinačnim portalima Prodavača kako bi ih Kupac mogao arhivirati i reproducirati.

Troškovi koje Kupac ima prilikom upotrebe daljinskih komunikacijskih sustava (telefon, internet itd.) radi naručivanja u iznosu su koji ovisi o tarifama telekomunikacijskih usluga.

Ako Kupac/potrošač naruči bilo koju uslugu, tada se slaže da će mu se pružiti te usluge prije isteka zakonskog razdoblja za povlačenje.

   

2. Dostava predmeta kupnje
Kupoprodajnim ugovorom Prodavač se obvezuje isporučiti proizvod Kupcu, osigurati digitalni sadržaj / licenciju predmeta koji se kupuje i omogućiti mu stjecanje prava vlasništva / licencije, dok se Kupac obvezuje preuzeti proizvod / digitalni sadržaj i platiti Prodavaču cijenu kupnje.

Prodavač zadržava pravo vlasništva nad proizvodom i stoga Kupac postaje vlasnik tek nakon što se plati puna kupoprodajna cijena. To se pravilo jednako odnosi na kupnju licencije ili usluge.

Prodavač će dostaviti proizvod i dokumente koji se odnose na njega te će omogućiti Kupcu stjecanje prava na vlasništvo/licenciju u skladu s ugovorom.

Prodavač će ispuniti obvezu dostave proizvoda Kupcu ako mu on dopusti utovar proizvoda na mjestu izvedbe i o tome ga pravovremeno obavijesti.

Ako Prodavač mora poslati proizvod, dostavit će ga Kupcu – poduzetniku predajom proizvoda prvom dostavljaču i omogućit će Kupcu da zatraži prava o prijevozu iz ugovora u odnosu na dostavljača; Prodavač će dostaviti proizvod Kupcu – potrošaču tek kad dostavljač isporuči proizvode.

Prodavač će dostaviti predmet kupnje Kupcu u navedenoj količini, kvaliteti i dizajnu.

Ako nije navedeno kako će se proizvod pakirati, Prodavač ga pakira u skladu s uobičajenom praksom; ako to nije uobičajena praksa, proizvod se mora pakirati kako bi ga se sačuvalo i zaštitilo. Jednako tako, Prodavač će pakirati proizvod za prijevoz.

Uzimajući u obzir smanjenje štete i osiguravanje dostave bez problema, Prodavač zadržava pravo isporuke proizvoda Kupcu koji, u okviru jedne narudžbe i/ili jednog dana, naruči proizvode u ukupnoj vrijednosti većoj od 3500 € s PDV-om, tek nakon plaćanja ukupne kupoprodajne cijene. Čim Kupac plati punu kupoprodajnu cijenu kupljenih proizvoda, Prodavač će dostaviti pošiljku u skladu s Kupčevim zahtjevima navedenima u narudžbi.

   

III. Sigurnost i zaštita podataka

Prodavač ovime obavještava Kupca da će, prema st. § 10, članak 3. b) Zakona br. 122/2013 Z. z. o postupku zaštite osobnih podataka, obrađivati osobne podatke Kupca bez njegovog pristanka kao subjekta podataka u postupku zaključivanja kupoprodajnog ugovora, budući da će obradu osobnih podataka Kupca Prodavač obavljati u predugovornim odnosima s Kupcem, a obrada osobnih podataka Kupca neophodna je za izvršenje kupoprodajnog ugovora u kojem je Kupac jedna od strana.

Kupac može provjeriti i promijeniti osobne podatke bilo u kojem trenutku, kao i otkazati njihovu registraciju nakon prijave u odjeljku "Moj račun" na web-stranici e-trgovine.

Kupac može označiti okvir prije slanja narudžbe za davanje pristanka u skladu s § 11 st. 1 Zakona 122/2013 Coll., kako bi Prodavač obrađivao i zadržao njegove osobne podatke, naročito one gore spomenute i/ili potrebne za Prodavačeve aktivnosti u vezi sa slanjem informacija o novim proizvodima, popustima i promocijama za ponuđene proizvode i obradom osobnih podataka u svim njegovim informacijskim sustavima, u vezi sa slanjem informacija o novim proizvodima, popustima i promocijama za ponuđene proizvode.

Kupac dopušta Prodavaču ovaj vremenski ograničeni pristanak kako bi ispunio svrhu obrade osobnih podataka Kupca. Nakon ispunjenja svrhe obrade, Prodavač će odmah osigurati brisanje osobnih podataka Kupca. Kupac može bilo u kojem trenutku pismeno povući pristanak za obradu osobnih podataka. Pristanak istječe u roku od 1 mjeseca od primitka povlačenja pristanka Prodavaču od strane Kupca.

Prodavač izjavljuje da su svi osobni podaci povjerljivi i da se neće otkrivati trećim stranama itd., osim u slučajevima distribucije ili plaćanja koji se odnose na naručene proizvode (izjava o imenu, broj računa i adresa za dostavu). Prodavač postupa tako da subjekt podataka ne bude oštećen u svojim pravima, naročito u pravu na očuvanje ljudskog dostojanstva, a također kako bi zaštitio podatke od neovlaštenog uplitanja u privatni i osobni život subjekta podataka. Osobni podaci prikupljaju se, obrađuju i zadržavaju u skladu s važećim zakonima Republike Slovačke, posebno sa Zakonom br. 122/2013 Zz, o zaštiti osobnih podataka, s izmjenama i dopunama. Kupac ima pravo na pristup svojim osobnim podacima i pravo na ispravak (putem obrasca za kontakt, uključujući pravo na traženje objašnjenja i na uklanjanje nesukladnog statusa te druga zakonska prava u vezi s tim podacima).

Kupac, na temelju besplatnog pismenog zahtjeva, ima pravo prigovora na obradu osobnih podataka u slučajevima iz Odjeljka 10. Članka 3. (a), (e), (f) ili (g) Zakona 122/2013 Zz navodeći razloge ili dajući dokaze o neovlaštenom miješanju u njegova prava i prava zaštićenog interesa koja jesu ili mogu biti narušena, osim ako bilo koji zakonski razlog to sprječava, a ako je prigovor Kupca opravdan, Prodavač je dužan prestati upotrebljavati i raspolagati Kupčevim osobnim podacima kojima je prigovoreno, bez nepotrebnog odgađanja.

Prodavač ovime obavještava Kupca da se, u skladu sa § 15 st. (1) e) točke 3 i 4 Zakona 122/2013 Zz u obradi osobnih podataka Kupca, očekuje da će se osobni podaci Kupca pružiti i staviti na raspolaganje sljedećim trećim stranama korisnika:

  • General Logistics Systems Croatia d.o.o. za ostale poštanske usluge - sa sjedištem u: Stupničke Šipkovine 22 10255 Donji Stupnik, Hrvatska, OIB: 88360795357, upisano kod Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080852963 (u daljnjem tekstu: GLS Croatia)


Za postupak žalbe, od kupaca se zahtijevaju sljedeći podaci: ime, prezime, adresa, broj telefona, adresa e-pošte i potpis ili digitalni potpis. Svi dobiveni osobni podaci obrađuju se isključivo u svrhu rješavanja zahtjeva i u skladu sa Zakonom br. 1222013, o zaštiti osobnih podataka, s izmjenama i dopunama.

Kupac ima pravo na pristup svojim osobnim podacima i pravo na njihovo ispravljanje, uključujući pravo na traženje ispravka i uklanjanje nesukladnog statusa te druga zakonska prava u vezi s tim podacima.

Prodavač će nadalje uključiti takozvane "kolačiće" kako bi olakšao pružanje informacijskih usluga u skladu s odredbama Uredbe 95/46/ES u svrhu u vezi s "kolačićima" ili sličnim alatima, te kako bi osigurao da korisnici znaju koje se informacije pohranjuju u uređaju. Korisnici imaju mogućnost onemogućiti pohranu kolačića ili sličnih alata na svojim uređajima, npr. pokretanjem anonimnih funkcija pregledavanja u pregledniku.

Radi sprječavanja kriminala i smanjenja štete, Prodavač zadržava pravo na odbijanje narudžbe Kupca poslane s blokirane IP adrese, u slučaju da je IP adresa na crnoj listi. Ako dođe do problema s narudžbom, Kupac može kontaktirati s Prodavačem putem e-pošte na [email protected] ili putem pozvnog centra.

   

IV. Radno vrijeme

Internetske narudžbe ili narudžbe putem Prodavača:

Radno vrijeme:

automatska potvrda narudžbe: ponedjeljak – nedjelja: 00 – 24
e-pošta, telefon: ponedjeljak – petak: 8:00 – 15:30

 

U slučaju kvara informacijskog sustava ili više sile, Prodavač nije odgovoran za onemogućeno radno vrijeme.

Kupac će biti obaviješten o radnom vremenu za vrijeme državnih praznika na www.gymbeam.hr.

  

V. Nabavna cijena

Sve cijene su ugovorne. Online trgovine uvijek sadrže ažurne i važeće cijene. Cijene su konačne, tj. uključuju PDV i sve druge poreze i naknade koje potrošač mora platiti kako bi primio proizvod, a to se ne odnosi na bilo kakve troškove prijevoza itd.

Akcijske cijene vrijede do isteka zaliha određenog broja proizvoda ili određeno vremensko razdoblje.

6Izvorna cijena označava cijenu proizvoda/usluga/licencije koju je GymBeam ponudio, ne uzimajući u obzir ukupan iznos mogućih bonusa, marketinške kampanje za potporu prodaje i druge promocije s popustima u njegovoj e-trgovini.

   

VI. Naručivanje

Kupac će dobiti proizvode po cijeni koja vrijedi u trenutku narudžbe. Kupac ima priliku upoznati se s ukupnom cijenom, uključujući PDV i sve ostale troškove prije naručivanja. Ta cijena mora biti navedena u narudžbi i na potvrdi o primitku narudžbe. Kupac ima priliku upoznati se s valjanošću ponude ili cijene prije slanja narudžbe.

Naručiti se može na sljedeće načine:

• u e-trgovini GymBeam.hr

Kupac uzima na znanje činjenicu da može biti slučajeva u kojima se ugovor neće zaključiti između Prodavača i Kupca, posebno kad Kupac naručuje proizvode po cijeni koja je pogrešno navedena zbog pogreške Prodavačevog internog informacijskog sustava. U tom slučaju, Prodavač obavještava Kupca o tome i ima pravo odustati od ugovora.

Prodavač zadržava pravo na proglašavanje kupoprodajnog ugovora nevažećim u slučaju nepravilne upotrebe osobnih podataka, plaćanja kreditnom karticom itd. ili zbog uplitanja administrativnog ili sudskog tijela. Kupac će biti obaviješten o tom postupku.

Kupac uzima na znanje da se u tim slučajevima kupoprodajni ugovor ne može zaključiti.

Kupac će primiti proizvod (proizvod, uslugu, licenciju) po cijeni koja vrijedi u trenutku narudžbe.

   

VII. Povlačenje iz ugovora

Povlačenje iz ugovora od strane Kupca, koji je potrošač
U skladu s odjeljkom 7 Zakona o zaštiti potrošača, prilikom prodaje proizvoda ili pružanja usluga na temelju ugovora sklopljenog putem daljinske komunikacije izvan Prodavačevih prostorija i prilikom izmjena određenih zakona (Zakon br. 102/2014 Coll.), Kupac ima pravo na povlačenje iz ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana primitka proizvoda ili od zaključenja ugovora o usluzi, ali je potrebno poslati Prodavaču pismo ili e-poštu o povlačenju iz ugovora. 


Molimo vas da obavijest o povlačenju i proizvode pošaljete na adresu:

GymBeam, s.r.o.
Rastislavova 93
040 01 Košice, Slovačka Republika

 

Preuzmite obrazac za povlačenje klikom na ovu poveznicu.

 

Kupac ima pravo u tom razdoblju raspakirati i testirati proizvode na način sličan kupnji u klasičnoj trgovini do mjere koja je potrebna za procjenu prirode, karakteristika i funkcionalnosti proizvoda. Kupac treba vratiti proizvode s cjelokupnom, potpunom dokumentacijom, neoštećene, čiste, ako je moguće u originalnoj ambalaži, u dobrom stanju i u istoj vrijednosti. Potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti proizvoda koja nastaje kao rezultat rukovanja proizvodom, koje je izvan potrebnog postupka za procjenu karakteristika i funkcionalnosti proizvoda. Potrošač nije odgovoran za smanjenu vrijednost proizvoda ako Prodavač nije ispunio svoju obvezu pružanja podataka o pravu potrošača na povlačenje iz ugovora u skladu s § 3 st. 1 h) Zakona o zaštiti potrošača u prodaji putem daljinske komunikacije.

Ako su proizvodi čitavi, uključujući originalno pakiranje, neoštećeni i nemaju nikakve znakove uporabe, Prodavač će produžiti gore navedeni 14-dnevni rok za povrat proizvoda za 30 kalendarskih dana od datuma primitka proizvoda.

U skladu s gore spomenutim zakonom, a s obzirom na prirodu asortimana proizvoda koji se prodaju, proizvode koji se prodaju u odjeljku DODACI PREHRANI i PROTEINI nije moguće vratiti ako su proizvodi raspakirani, upotrijebljeni ili imaju bilo kakve znakove uporabe.

Novac za vraćene proizvode vraća se Kupcu u roku od 14 dana od dostave obavijesti o povlačenju iz ugovora o kupnji.

Osim slučajeva kad je povlačenje dogovoreno, potrošač se ne može povući iz ugovora:

a) o pružanju usluge u kojoj je pružanje usluge započelo uz izričit pristanak potrošača, a potrošač je izjavio da je odgovarajuće upućen da, izjavom o takvom pristanku, gubi pravo na povlačenje iz ugovora nakon pružanja kompletne usluge i,

b) prodaja proizvoda ili pružanje usluga čija cijena ovisi o promjeni cijena na burzi na koju Prodavač ne može utjecati i koja se može dogoditi tijekom isteka razdoblja povlačenja,

c) prodaja proizvoda izrađenih prema specifičnim zahtjevima potrošača ili proizvoda posebno namijenjenih za pojedinačnog potrošača,

d) prodaja proizvoda koji su podložni brzom pogoršanju ili uništenju kvalitete,

e) prodaja proizvoda sadržanih u zaštitnoj ambalaži koja nije prikladna za povrat zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga i čija je zaštitna ambalaža oštećena nakon dostave,

f) prodaja proizvoda koji se, zbog svoje prirode, mogu pomiješati s drugim proizvodima nakon dostave,

g) obavljanje hitnih popravaka ili održavanja, što je potrošač izričito zatražio od Prodavača; to se ne odnosi na ugovore o uslugama i ugovore o prodaji ostalih proizvoda kao dijelova potrebnih za popravak ili održavanje, u slučaju da su sklopljeni tijekom Prodavačevog posjeta potrošaču i potrošač nije unaprijed naručio te usluge ili proizvode,

h) prodaja snimki, slika, zvuka i snimki slika, knjiga ili računalnog softvera koji se prodaju u zaštitnoj ambalaži, ako je potrošač raspakirao ambalažu,

i) prodaja povremenih tiskovina, s iznimkom za prodaju prema pretplatničkom ugovoru i prodaja knjiga koje nisu osigurane u zaštitnoj ambalaži,

k) pružanje usluga smještaja koji nisu za potrebe smještaja, prijevoz proizvoda, najam automobila, pružanje ugostiteljskih usluga ili pružanje usluga povezanih s aktivnostima u slobodno vrijeme pod kojima se Prodavač obvezuje pružiti te usluge u dogovoreno vrijeme ili u okviru dogovorenog razdoblja,

l) za pružanje elektroničkog sadržaja koji nije na fizičkom uređaju, u slučaju da je njegovo pružanje pokrenuto uz izričit pristanak potrošača i potrošač je izjavio da je odgovarajuće upućen u gubitak prava na povlačenje iz ugovora izjavom takvog pristanka.

Ako kupac odluči povući se u navedenom razdoblju, preporučuje se da dostavi proizvode na adresu za povrat Prodavača uz priloženo pismo, s razlogom povlačenja iz kupoprodajnog ugovora (nije uvjet), brojem računa kupnje i brojem bankovnog računa te odlukom hoće li se iznos platiti u gotovini ili će se upotrijebiti za sljedeću kupnju.

Kupac uzima na znanje da će u slučaju povlačenja iz ugovora podmiriti troškove vraćanja proizvoda Prodavaču, a u slučaju povlačenja iz ugovora zaključenog daljinskom komunikacijom, podmirit će troškove vraćanje proizvoda, koji se zbog svoje prirode ne mogu vratiti poštom.

Kupac uzima na znanje činjenicu da, ako se uz proizvode daju pokloni, darovni ugovor između Prodavača i Kupca zaključuje se pod uvjetom da će, ako se izvrši potrošačevo pravo na povlačenje iz ugovora, darovni ugovor izgubiti svoju valjanost i Kupac će biti dužan vratiti proizvode s pripadajućim darovima. U slučaju da se ne vrate, te će se vrijednosti shvatiti kao neopravdano stjecanje imovinske koristi Kupca.

U slučaju ispunjenja svih gore navedenih uvjeta za povrat proizvoda, Kupac će imati pravo na povrat novca za plaćene proizvode, koji će biti vraćen Kupcu najkasnije u roku od 14 dana od odustajanja. Prodavač je dužan vratiti Kupcu kupoprodajnu cijenu na isti način na koji je Kupac izvršio plaćanje, osim ako Kupac ne pristane na drugi način slanja povrata bez dodatnih troškova za Kupca.

Povlačenje iz ugovora od strane Kupca koji je poduzetnik
Ako je Kupac poduzetnik, može mu se ponuditi zamjensko odustajanje od kupoprodajnog ugovora, ovisno o stanju vraćenih proizvoda, jamstvima i stvarnoj cijeni vraćenih proizvoda. Stanje proizvoda procjenjuje Prodavač. U slučaju nedostatka sporazuma o uvjetima prihvatljivima objema stranama, proizvodi se vraćaju na teret Prodavača. Prodavač ima pravo naplatiti Kupcu sve dodatne nastale troškove.

Kako bi se zaštitila prava Kupca, ako je Kupac pravna osoba i ako bude zahtijevao povrat novca plaćanjem kreditnog odobrenja izravno u trgovini, odgovarajući iznos isplatit će se samo pojedincima ovlaštenima da djeluju u ime dotične pravne osobe, zakonskog tijela ili osobe koja pokaže službeno ovjerenu punomoć.

   

VIII. Uvjeti plaćanja

Prodavač prihvaća sljedeće uvjete plaćanja:

  1. avansno plaćanje na bankovni račun (virmanska uplata ili internet bankarstvo)
  2. plaćanje putem kartica (internetsko plaćanje bankovnim karticama),
  3. plaćanje pouzećem (dostavljač prima gotovinu od kupca);

Proizvodi ostaju u posjedu Prodavača prije potpune uplate i primitka, ali rizik od oštećenja proizvoda prelazi na Kupca primitkom proizvoda.

Kupčevi podaci za račun ne mogu se mijenjati nakon slanja narudžbe.

   

IX. Fakturiranje

Račun dostavljamo elektroničkim putem u roku od 14 dana od primitka uplate. Račun se nalazi u privitku e-pošte koja vas obavještava o primanju uplate za proizvode.

   

X. Uvjeti dostave

Slanje:

Proizvodi se šalju Kupcu putem usluge dostave ugovornog dostavnog partnera. Različiti oblici dostave nude se prema stvarnoj dostupnosti pojedinih usluga te s obzirom na kapacitet i mogućnosti prijevoza. U slučaju ometanja od strane više sile ili kvara informacijskog sustava, GymBeam nije odgovoran za kasnu dostavu proizvoda. 

Trenutno dostupne usluge dostave za e-trgovinu www.gymbeam.hr :

  • GLS Croatia

Dostava za sve narudžbe iznad 40€/301,38kn kupljene na www.gymbeam.hr internetskoj trgovini je besplatna za područje cijele Hrvatske. Trošak dostave za narudžbe manje od 40€/301,38kn iznosi 3,85€/29,01kn

Iznos naknade za plaćanje pouzećem je 1€/7,53kn

 

Kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke (broj paketa, podudaranje logotipa s logotipom tvrtke, vanjsko oštećenje kutije, nagnječenje itd.) prema priloženom otpremnom listu odmah po dostavi. U slučaju da se utvrdi šteta, Kupac je dužan napraviti evidenciju opsega i prirode štete predstavniku dostavljača. Na temelju pisane evidencije, Kupac može naknadno odbiti preuzeti isporučene proizvode koji nisu u skladu s kupoprodajnim ugovorom, odbiti preuzeti proizvode s nedostatkom ili potvrditi dostavu proizvoda s oštećenjima te naknadno zatražiti zamjenu nedostataka na proizvodima od Prodavača. Ako Kupac otkrije oštećenje ili druge nedosljednosti nakon primitka pošiljke, dužan je odmah kontaktirati s Prodavačem. Ako to ne učini, zahtjevi za zamjenu nedostataka priznaju se samo u slučaju da dokaže da su proizvodi već imali nedostataka u trenutku primitka.

O nepotpunom ili oštećenom paketu mora se odmah obavijestiti e-poštom na [email protected] ili telefonom na broj telefona +385 1 344 5859 i prijaviti štetu dostavljaču. Dodatne tvrdnje o nepotpunosti ili vanjskoj šteti paketa ne oduzimaju Kupcu pravo na prigovor, ali pružaju Prodavaču priliku da dokaže da nema odstupanja od kupoprodajnog ugovora.

   

XI. Jamstvo

Uvjeti i odredbe jamstva za proizvode regulirani su Postupkom reklamacije i važećim zakonskim propisima Republike Slovačke. Kao potvrda o jamstvu, upotrebljava se dokument o kupnji.

  

XII. Završne odredbe

Prema Zakonu br. 391/2015 Z. z. o alternativnom rješavanju potrošačkog spora, potrošač ima pravo kontaktirati s Prodavačem sa zahtjevom za izmjenu ako nije zadovoljan Prodavačevim namirenjem svojih potraživanja ili ako vjeruje da je Prodavač narušio njegova prava.
Potrošač ima pravo dati prijedlog za alternativno rješavanje spora od strane tijela za alternativno rješavanje sporova ako Prodavač nije odgovorio na zahtjev ili ga je odbio u roku od 30 dana od datuma slanja.


Poveznica na platformu za alternativno rješavanje sporova putem koje potrošač može dati prijedlog za pokretanje alternativnog rješenja spora može se naći ovdje.

 

 

Ovi Opći uvjeti i odredbe poslovanja vrijede i na snazi su od 3.10.2022. godine i zamjenjuju sve prethodno izdane Opće uvjete i odredbe. Prodavač zadržava pravo promjene Općih uvjeta i odredbi bez prethodne najave. Promjena Općih uvjeta i odredbi ne odnosi se na kupoprodajne ugovore sklopljene prije promjene Općih uvjeta i odredbi, bez obzira na to što proizvodi još nisu dostavljeni.

 

Tečaj konverzije: 1 EUR = 7.53450 HRK

Verzija 1.4, prosinac 2022.

 

Preuzmite opće poslovne uvjete kao PDF

Ispišite opće poslovne uvjete

Preuzmite PDF čitač