Zaštita osobnih podataka

Uvjeti za obradu osobnih podataka

Ovi uvjeti za obradu osobnih podataka (dalje samo Uvjeti) opisuju način na koji firma GymBeam s.r.o., sa sjedištem Rastislavova 93, 04001 Košice, IČO 46 440 224, zapisana u Sudskom registru Okružnog suda Košice I, odjel Sro, br. upisa 35719/V (dalje samo Firma ili mi) obrađuje Vaše osobne podatke s ciljem pružanja naših usluga koje se sastoje od distribucije dodataka prehrani, odjeće za sportaše i opreme za vježbanje posredstvom internetske trgovine (dalje samo Usluge) na internetskoj stranici www.gymbeam.hr (dalje samo Web-stranica).

 

KOJE INFORMACIJE PRIKUPLJAMO? I S KAKVIM CILJEM?

Prikupljamo o Vama sljedeće osobne podatke (dalje samo Osobne podatke) zavisno od toga na koji način i koliko često koristite našu Web-stranicu i/ili Usluge:

A.   Informacije nužne za registraciju i pristup Web-stranici

S ciljem registracije na našoj Web-stranici i budućem prijavljivanju na našoj Web-stranici te pristupu našim personaliziranim uslugama na Web-stranici obrađujemo sljedeće osobne podatke: (i) Vaše ime, (ii) prezime i (iii) e-mail. Obrada tih podataka nužna je za ispunjenje ugovora čije ugovorne strane ste Vi i mi. Pravna osnova za obradu tih informacija je članak 6 stavak 1 točka (b) GDPR.

B.   Informacije nužne za pružanje Usluga

S ciljem pružanja naših Usluga (dakle [isporuka robe koju ste naručili/pružanje usluge koju ste Vi kupili]) obrađujemo sljedeće osobne podatke: (i) Vaše ime, (ii) prezime, (iii) adresu, (iv) e-mail, (v) broj telefona i (vi) informacije o vašoj kreditnoj kartici (osobito broj kartice, datum isteka i CVC kod). Obrada tih podataka nužna je za ispunjenje ugovora čije ugovorne strane ste Vi i mi. Pravna osnova za obradu tih informacija je članak 6 stavak 1 točka (b) GDPR.

C.   Informacije dobivene u marketinške svrhe

S ciljem prikupljanja podataka za naše novosti i/ili newsletter, informacije o popustima, ažuriranja, poboljšanja i ponude te druge marketinške materijale u obliku e-mailova, SMS poruka ili poštanskih pošiljaka i/ili obavijesti obrađujemo Vaše: (i) ime, (ii) prezime, (iii) e-mail, (iv) broj telefona i (v) adresu. Te osobne podatke obrađujemo na temelju Vašeg izričitog pristanka. Pravna osnova za obradu tih informacija je članak 6 stavak 1 točka (a) GDPR. Ako odlučite da vas više ne zanima primanje takvih poruka, imate pravo povući vaš pristanak klikom na hiperlink izravno u komunikaciji e-mailom i/ili dostupnim ovdje: https://gymbeam.hr/customer/account/login/ Povlačenje pristanka može imati za posljedicu da nećete primati obavijesti o popustima, ažuriranjima, poboljšanjima i ponudama. Ne može se povući pristanak za primanje e-mailova koji sadrže obavijesti vezane uz pružanje usluga.

D.   Informacije dobivene prilikom Vašeg korištenja našom Web-stranicom

S ciljem neprestanog poboljšanja kvalitete naših Usluga, razvoja Vašeg korisničkog doživljaja prilikom korištenja naše Web-stranice obrađujemo informacije u vezi s: (i) Vašim računalom, (ii) posjetima ili korištenjima naše Web-stranice i/ili naših Usluga (uključujući Vašu IP adresu, geografski položaj, vrstu i verziju Vašeg preglednika/operativnog sustava, izvorne poveznice, duljinu posjeta posjećenim stranicama i kretanja na našim Web-stranicama ili bilo kakve slične informacije koje kompanija može izravno ili neizravno pribaviti od pružatelja treće strane), (iii) generirane prilikom Vašeg korištenja naše Web-stranice i/ili Usluga ili koje su generirane prilikom korištenja naših Usluga (uključujući vremenski raspored, učestalost i obrasce upotrebe Web-stranice). Te osobne podatke obrađujemo na temelju Vašeg izričitog pristanka. Pravna osnova za obradu tih informacija je članak 6 stavak 1 točka (a) GDPR.

E.   Informacije dobivene prilikom ostavljanja Vašeg komentara/ocjene

S ciljem ostavljanja ocjene ili objave komentara na našoj Web-stranici obrađivat ćemo osobne podatke koje ostavite zajedno s komentarom/ocjenom na našoj Web-stranici, a radi se o Vašem:: (i) imenu, (ii) prezimenu, (iii) nadimku koji odredite za ostavljanje komentara/ocjene i (iv) bilo kakve druge podatke koje ste odlučili navesti u ocjeni/komentaru. Te osobne podatke obrađujemo na temelju Vašeg izričitog pristanka. Pravna osnova za obradu tih informacija je članak 6 stavak 1 točka (a) GDPR.

F.    Informacije dobivene prilikom komunikacije s nama

S ciljem komunikacije s nama iz bilo kojeg razloga (naprimjer podrška prilikom korištenja Web-stranice/korištenja Usluga, reklamacija, rješavanja bilo kojih problema itd.) obrađivat ćemo sljedeće osobne podatke: (i) Vaše ime, (ii) prezime, (iii) adresu, (iv) e-mail, (v) broj teleona, (vi) komunikacijski sadržaj, (vii) metadata u vezi s komunikacijom i (viii) bilo koje daljnje nužne podatke koje odlučite navesti u komunikaciji. Obrada tih podataka nužna je za ispunjenje ugovora čija ugovorna strana ste Vi i mi. Pravna osnova za obradu tih informacija je članak 6 stavak 1 točka (b) GDPR.

 

NA TEMELJU ČEGA JOŠ MOŽEMO OBRAĐIVATI VAŠE OSOBNE PODATKE?

Osim na gore navedeni način, imamo pravo obrađivati Vaše Osobne podatke s ciljem ispunjenja naših zakonskih obveza prema članku 6 stavak 1 točka (c) GDPR ili ili obratno

kako bismo zaštitili naše zakonske interese prema članku 6 stavak 1 točka (f) GDPR, na primjer iz razloga prevencije prijevara, sigurnosti mreže i informacija te izravnog marketinga.

Vaše Osobne podatke obrađivat ćemo u skladu s pravnim propisima te ćemo Vaše Osobne podatke štititi od zlouporabe i/ili neovlaštenog objavljivanja.

KAKO DIJELIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

S ciljem omogućavanja pristupa našoj Web-stranici i/ili Uslugama (te ukoliko je to potrebno s obzirom na okolnosti) imamo pravo Vaše Osobne podatke pružiti (a Vi pristajete na takvo pružanje) u skladu s načelom minimiziranja samo ograničenom krugu osoba i to našim zaposlenicima, kooperantima, službenicima, konzultantima, prodajnim zastupnicima, dobavljačima ili subjektima povezanim s Firmom i Davateljom usluga u onoj mjeri u kojoj je to prikladno i neophodno kako bi se postigla svrha navedena u ovim Uvjetima, osobito sljedećim osobama:

(i) Global Payments s.r.o., organizacijska podružnica, Tomášikova 48, 831 04 Bratislava, Slovačka

(ii) General Logistics Systems Croatia d.o.o. za ostale poštanske usluge, Stupničke Šipkovine 22, 10255 Donji Stupnik, Hrvatska

(iii) Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02X525, Irska

(iv) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska

(v) TikTok Inc., Culver City,Bristol Pkwy 5800, SAD

(vi) Jeftinije.hr, sMind d.o.o., Ulica grada Vukovara 269 D, Zagreb, Hrvatska)

(vii) nabava.net, Aplos d.o.o., Modruška 9, 10000 Zagreb, Hrvatska)

(viii) Glami, Inspigroup s.r.o., Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, Češka republika

(ix) Dognet, Lead Media, s.r.o. Karpatská 6, 81105 Bratislava, Slovačka

(x) Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6, 1011DJ Amsterdam, Nizozemska

Nadalje, Vaše osobne podatke možemo pružiti: (i) u mjeri u kojoj to zahtijevaju važeći administrativni propisi, (ii) u svezi s bilo kakvim tekućim ili budućim pravnim postupcima ili (iii) u svrhu dokazivanja, provođenja ili obrane našeg zakonskog prava (uključujući pružanje Vaših Osobnih podataka trećim stranama u svrhu sprečavanja prijevara i smanjenja rizika kod plaćanja). Informacije, na temelju kojih niste prepoznatljivi: Imamo pravo pružati Vaše Osobne podatke na temelju kojih vas nije moguće identificirati (ključujući anonimne podatke o korištenju naše Web-stranice i/ili Usluga, linkovi/ izlazne stranice i URL adrese, vrste platformi, broj klikova itd.) trećim stranama koje zanimaju takve informacije s ciljem njihovog razumijevanja načina korištenja određenih usluga.

Vaše Osobne podatke na temelju kojih je moguća Vaša identifikacija ili lociranje ne dijelimo s trećim stranama u svrhu izravnog marketinga.

Možemo dopustiti nekim trećim stranama da na našoj Web-stranici objavljuju oglase i marketinške informacije. Takve treće strane upotrebljavaju tehnologiju koja šalje ponude ili linkove na ponude koje se zatim pojavljuju kao dio pregledavane web-stranice. U tom će slučaju automatski dobiti informacije o Vašoj IP adresi. Također mogu upotrebljavati i druge tehnologije (poput kolačića, JavaScript ili web beaconsa) koje mjere učinkovitost njihovih oglasa i također prilagođavaju sadržaj oglasa koji Vam se prikazuju.Takvim trećim stranama ne dajemo informacije koje bi im omogućile personalizaciju na taj način dobivenih podataka. Molimo primite na znanje da ako oglašivač od nas zatraži objavljivanje oglasa određenoj grupi korisnika i Vi reagirate na taj oglas, onda takav oglašivač ili poslužitelj oglasa može pretpostaviti da pripadate grupi koju pokušavaju dosegnuti. Svrha ovih uvjeta nije regulirati Vaš odnos s bilo kojom trećom stranom koja koristi gore navedene tehnologije. Za više informacija molimo pročitajte uvjete obrade osobnih podataka takvih oglašivača.

 

PRENOSIMO LI VAŠE OSOBNE PODATKE TREĆIM ZEMLJAMA?

Osobni podatci koje prikupljamo mogu se pohraniti ili na drugi način obrađivati i prenositi unutar zemalja u kojima obavljamo svoje poslovne aktivnosti i to kako bismo postigli svrhu obrade utvrđene u ovim Uvjetima. U istu svrhu Vaši se podatci mogu prenositi između država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora i zemalja koje prema Europskoj komisiji jamče razinu zaštite osobnih podataka na način na koji Agencija za zaštitu osobnih podataka s vremena na vrijeme objavljuje na svojoj internetskoj stranici: http://azop.hr/misljenja-agencije/detaljnije/iznosenje-osobnih-podataka-unutar-europske-unije

KOLIKO DUGO ĆEMO OBRAĐIVATI VAŠE OSOBNE PODATKE?

Ako nije drugačije određeno u važećim zakonskim propisima, imamo pravo obrađivati Vaše Osobne podatke u obliku koji omogućuje Vašu identifikaciju nakon razdoblja potrebnog za postizanje svrhe u koju su pruženi Osobni podatci (to može uključivati razdoblje za vrijeme kojeg posjetite našu Web-stranicu ili koristite naše Usluge i/ili za cijelo vrijeme trajanja svrhe u koju se obrađuju Osobni podatci), akó nije navedeno drugačije, u sljedećem trajanju:

 

A.   Informacije nužne za registraciju i pristup Web-stranici

Informacije nužne za registraciju i pristup Web-stranici obrađivat ćemo od dana Vaše registracije na Web-stranici do 30 dana od dana kada otkažete svoju registraciju. U tom roku  (dakle 30 dana od poništenja registracije) ćemo obrađivati podatke samo u svrhu završetka ugovornog odnosa između nas i Vas koji je nastao Vašom registracijom na web-stranici, rješavanja eventualnih sporova koji su nastali iz toga i zaštite bilo kojeg od naših pravnih interesa).

 

B.   Informacije nužne za pružanje Usluga

Informacije nužne za pružanje Usluga obrađivat ćemo od dana kada ste naručili Uslugu do njezinog dokazivog pružanja (tj. do dana kad će Vam roba biti isporučena i kad bude plaćena cijena).

 

C.   Informacije dobivene u marketinške svrhe

Informacije dobivene u marketinške svrhe obrađivat ćemo od dana kada ćete nam dati pristanak na takvo obrađivanje do dana (i) opoziva Vašeg pristanka ili (ii) otkazivanja registracije na Web-stranici.

 

D.   Informacije dobivene prilikom Vašeg korištenja našom Web-stranicom

Informacije dobivene u marketinške svrhe obrađivat ćemo od dana kada ćete nam dati pristanak na takvo obrađivanje do dana (i) opoziva Vašeg pristanka ili (ii) otkazivanja registracije na Web-stranici.

 

E.   Informacije dobivene prilikom ostavljanja Vašeg komentara/ocjene

Informacije dobivene u marketinške svrhe obrađivat ćemo od dana kada ćete nam dati pristanak na takvo obrađivanje do dana (i) opoziva Vašeg pristanka ili (ii) otkazivanja registracije na Web-stranici.

 

F.   Informacije dobivene prilikom komunikacije s nama

Informacije dobivene prilikom komunikacije s nama obrađivat ćemo od dana njihovog dobivanja do dana kada Vaš zahtjev koji proizlazi iz komunikacije putem e-pošte neće biti ispunjen.

Imamo pravo obrađivati Vaše osobne podatke i na dulji period nego što je navedeno gore, ukoliko je potrebno (i) u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza, (ii) u svrhu dokazivanja, provođenja ili obrane našeg zakonskog prava (uključujući pružanje informacija trećim stranama kako bi se spriječile prijevare i smanjili rizici u plaćanju).

 

KAKO MOŽETE POVUĆI VAŠU SUGLASNOST?

SvojU Suglasnost možete povući bilo kada na temelju vlastite odluke putem e-mail ili telefonskog kontakta koji ćete pronaći ovdje: [email protected], +38 513 445 859.

KOJA SU VAŠA PRAVA I OBVEZE?

Imate pravo:

Na pristup svojim Osobnim podatcima

Osobito zatražiti informacije o: (i) svrhi obrađivanja Osobnih podataka, (ii) kategorijama obrađenih osobnih podataka, (iii) primateljima kojima su pruženi Osobni podatci i (iv) period čuvanja Vaših Osobnih podataka.

Ispravljanje Osobnih podataka

U slučaju da ustanovite da obrađujemo Vaše netočne Osobne podatke, molimo da nas obavijestite o toj činjenici i mi ćemo takve netočne podatke ispraviti bez nepotrebnog odgađanja.

Brisanje Osobnih podataka (Pravo na zaborav)

Vaše Osobne podatke ćemo izbrisati u slučaju da: (i) Osobni podatci više nisu potrebni u svrhu u koju su bili dobiveni, (ii) povučete Vašu suglasnost s obradom osobnih podataka pod uvjetima navedenim u ovim Uvjetima, (iii) ćete biti protiv obrade Osobnih podataka, (iv) smo do Vaših Osobnih podataka došli nezakonito, (v) imamo zakonsku obvezu izbrisati Vaše Osobne podatke ili (vi) Osobni podaci dobiveni su vezano uz ponudu usluga informacijskog društva.

Ograničenje obrađivanja Osobnih podataka

Imate pravo na ograničenje obrađivanja Vaših Osobnih podataka u slučaju da: (i) imate prigovor na točnost Osobnih podataka i to tijekom razdoblja u kojem je moguće provjeriti njihovu točnost, (ii) obrađivanje Vaših Osobnih podataka je nezakonito i ne slažete se s brisanjem Osobnih podataka umjesto ograničavanja njihovog korištenja, (iii) više ne trebamo Vaše Osobne podatke u svrhu obrade, no Vi ih trebate za pravno potraživanje ili (iv) ne slažete se s  obradom Osobnih podataka i to sve dok se ne verificira da su legitimni razlozi s naše strane važniji od vaših zakonskih interesa.

Točnost Osobnih podataka

Imate pravo od nas dobiti Vaše, obrađene od naše strane, Osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu u svrhu prenošenja tih Osobnih podataka drugom operatoru.

Ne slagati se s obradom Osobnih podataka

Imate pravo ne slagati se s obradom Osobnih podataka na temelju zakonskog interesa, marketinga i profiliranja povezanog s izravnim marketingom.

Pokrenuti postupak pred nadzornim tijelom

Ako sumnjate da su bila prekršena Vaša prava vezana uz zaštitu Vaših Osobnih podataka, imate pravo podnijeti zahtjev za pokretanje postupka pred nadzornim tijelom.

SLUŽIMO LI SE AUTOMATIZIRANIM ODLUČIVANJEM I PROFILIRANJEM? KAKO TO FUNKCIONIRA?

Za pružanje naših Usluga ne služimo se: (i) automatiziranim individualnim odlučivanjem (tj. prikupljamo Vaše Osobne podatke koji su zatim procjenjivani tehničkim sredstvima, bez bilo kakve ljudske intervencije. Zatim, na temelju takvog vrednovanja Vam dalje pružamo naše Usluge) i (ii) profiliranje (tj. prikupljamo i procjenjujemo Vaše Osobne podatke kao i podatke o Vašem ponašanju na našoj Web-stranici u svrhu Vašeg svrstavanja u određenu skupinu ljudi te daljnjom analizom i predviđanjem Vaših interesa i daljnjeg ponašanja i sl.).

OBRAĐUJEMO LI OSOBNE PODATKE DJECE?

Posebnu važnost pridajemo zaštiti privatnosti Vaše djece. U tu svrhu nećemo svjesno prikupljati nikakve osobne podatke osoba koje još nisu navršile 16 godina. Ako ste mlađi od 16 godina, molimo ne šaljite nam ikakve svoje Osobne podatke, uključujući Vaše ime, stalnu adresu, telefonski broj ili e-mail adresu. Nijedna osoba mlađa od 16 godina nije ovlaštena unijeti svoje Osobne podatke na Web-stranici. Ukoliko ustanovimo da se bilo koji Osobni podatak koji obrađujemo odnosi na osobu koja nije navršila 16 godina i istovremeno nam nije dan pristanak zakonskog zastupnika takve osobe, bez odgađanja ćemo izbrisati takve Osobne podatke. Ako sumnjate da bismo mogli obrađivati podatke od osoba ili o osobama mlađim od 16 godina, molimo da nas kontaktirate na +38 513 445 859.

KAKO OBRAĐUJEMO FINANCIJSKA POSLOVANJA?

Sva financijska poslovanja i transakcije elektronskim putem izvršene na našoj Web-stranici ili vezane uz naše Usluge bit će obrađene putem pružatelja usluga online plaćanja Global Payments s.r.o., organizacijska podružnica, Tomášikova 48, 831 04 Bratislava. Uvjete obrade Osobnih podataka takvih pružatelja naći ćete ovdje: https://www.globalpaymentsinc.com/sk-sk/gdpr. Vaše Osobne podatke ćemo davati pružateljima usluga online plaćanja samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za obradu plaćanja koje izvršite putem naše Web-stranice, za refundaciju takvih plaćanja i za rješavanje pritužbi i upita vezanih za takva plaćanja i refundacije.

KAKO SURAĐUJETE S WEB-STRANICAMA TREĆIH STRANA?

Na našoj Web-stranici su hipertekstualni linkovi i detalji o web-stranicama trećih strana.

Nemamo nikakvu kontrolu te ne preuzimamo nikakvu odgovornost za uvjete obrade i postupke trećih strana u području zaštite osobnih podataka.

IMATE LI JOŠ KAKVIH PITANJA?

Ako ćete biti zainteresirani da nas kontaktirate u vezi obrade osobnih podataka, uključujući slučaj da želite  iskoristiti neke od prava navedenih u ovim Uvjetima, molimo kontaktirajte nas e-mailom na: [email protected] ili putem telefona +38 513 445 859.

KAKO AKTUALIZIRAMO NAŠE UVJETE OBRAĐIVANJA OSOBNIH PODATAKA?

Zadržavamo pravo izmjene ovih Uvjeta. U slučaju da izmijenimo Uvjete ili postupke, te ćemo izmjene objaviti na Web-stranici kako biste uvijek imali pregled pregled onih informacija koje prikupljamo, kako ih upotrebljavamo i pod kojim ih okolnostima možemo pružiti trećoj osobi. Važno je da redovito pregledavate ove Uvjete kako biste bili sigurni da imate saznanja o bilo kakvim promjenama.

 

KAKVE COOKIESE KORISTIMO?

Cookie je datoteka koja sadrži identifikator (niz slova i brojeva) koji web poslužitelj šalje u web preglednik te ju preglednik pohranjuje na Vaš mobilni uređaj ili računalo u svrhu Vaše identifikacije (uglavnom na temelju anonimnih identifikatora). Identifikator se zatim šalje natrag na poslužitelj svaki put kada preglednik traži od poslužitelja prikaz stranice u svrhu prepoznavanja Vašeg posjeta određenoj stranici, popisu oglasa na koje ste reagirali, vrstu preglednika koji koristite i također u svrhu pamćenja podataka koje ste unijeli u ili na našoj Web-stranici. Cookiese koristimo u svrhu personalizacije sadržaja i oglasa koji Vam se prikazuju, omogućavanja korištenja mogućnosti društvenih medija i u svrhu analize posjećenosti. Informacije o korištenju naše Web-stranice pružamo našim partnerima iz područja društvenih medija, reklama i analize koje te podatke mogu povezivati s drugim informacijama koje ste im pružili ili koje su dobili zbog Vašeg korištenja njihovih usluga. Cookiese koristimo kako bismo se mogli prilagoditi Vašim potrebama, kako bismo Vas znali razlikovati od ostalih korisnika, kako bismo onemogućili prikazivanje oglasa u Vašem pregledniku koji Vama nisu zanimljivi te kako se ne biste svaki put prijavljivati na našoj  Web-stranici.

Koristimo ili „trajne“ ili „privremene“ cookiese: trajni cookiesi bit će pohranjeni u Vašem internetskom pregledniku sve do datuma njihovog predviđenog isteka, ako ih prije tog datuma ne uklonite; privremeni cookiesi, s druge strane, istječu u trenutku kada zatvorite internetski preglednik.

Nadalje, koristimo i cookiese trećih strana: Cookiesi trećih strana su cookiesi koji su postavljeni od strane druge web-stranice koja nije naša Web-stranica. Na primjer, gumbi za društvene medije "Sviđa mi se" postavljeni na njihovoj web-stranici. Takav gumb može preuzeti cookiese koje operatori tih društvenih medija mogu pročitati. Svrha tih cookiesa treće strane jest većinom prikupljanje određenih informacija u svrhu istraživanja ponašanja, demografije, i zadnje, ali ne i najmanje važno, u svrhu izvođenja ciljanog marketinga. Cookiesi većinom ne sadrže informacije na temelju kojih bi Vas bilo moguće identificirati, ali Vaše Osobne podatke koje pohranjujemo mogu biti povezani s podatcima koji su dobiveni i pohranjeni iz cookiesa.

Tehnički cookiesi: k tome, da bi naša internetska trgovina pravilno funkcionirala (npr. Da biste si mogli stvoriti korisnički profil, prijaviti se na njega i da biste mogli kupovati robu i usluge), koristimo tehničke cookiese. Bez njih naša internetska trgovina ne bi mogla uopće funkcionirati.

Funkcionalni cookiesi: kako se ne biste morali stalno prijavljivati i kako ne biste uvijek iznova morali  prilagođavati svoje postavke (npr. jezične postavke na kojima će Vam se prikazivati naša internetska trgovina), pomažu Vam funkcionalni cookiesi. U tom slučaju je vaša lozinka uvijek šifrirana. Korištenje tih cookiesa nije nužno, ali značajno će Vam će Vam olakšati posjet našoj internetskoj trgovini te ga učiniti ugodnijim.

Analitički cookiesi: analitički cookiesi nam pomažu poboljšati našu internetsku što će rezultirati time da ćete opet Vi imati od toga koristi. Analitički cookiesi na našoj stranici su prikupljani pomoću skripte firme Google Inc. koja će zatim te podatke učiniti anonimnima. Nakon anonimizacije više se ne radi o osobnim podacima jer se anonimni cookiesi ne mogu dodijeliti određenom korisniku, odnosno određenoj osobi. Mi radimo samo s cookiesima u anonimiziranom obliku. Zato nismo u mogućnosti saznati iz cookiesa kako se određeni korisnik ponašao na našoj stranici (koje je stranice posjetio, koju je robu gledao i sl.). Saznanja iz tih cookiesa također upotrebljavamo za oglašavanje, gdje Vam na temelju toga možemo prikazati oglas koji za vas smatramo relevantnim i na drugim web-stranicama.

Molimo primite na znanje da blokiranje i/ili uklanjanje cookiesa može imati negativne posljedice na Vašu sposobnost korištenja Web-stranice i/ili Usluge.