Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Postupak reklamacije

GymBeam web shop djeluje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, zakonu Republike Hrvatske kojim se štite osnovna prava potrošača pri kupnji proizvoda i usluga. U nastavku su djelovi Zakona koji se odnose na naš web shop i zaštitu kupaca; 'Prodavatelj' je u nastavku teksta GymBeam web shop, a 'Kupac' bilo koji posjetitelj koji je izvršio narudžbu u navedenom shopu i platio proizvod. 

Kvaliteta proizvoda

Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda koje jamči proizvođač proizvoda. 

Prigovori kupaca

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore uputi putem elektroničke pošte na adresu info@gymbeam.hr te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga. 

Izjava o jamstvu i servisni uvjeti

Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Kupac je dužan čuvati račun i jamstveni list za cijelo vrijeme jamstvenog perioda. Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu, u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Prodavatelj se obvezuje da će izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda u razumnom roku sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Jamstveni list smatra se punovažećim uz predočenje računa, bez obzira na to da li je spomenuti jamstveni list ovjeren ili nije ovjeren od strane Prodavatelja. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu. 

Postupak za zamjenski paket

Napišete nam mail s brojem narudžbe i poimenujete proizvode koje vam neodgovaraju.Napišete konfekcijske brojeve (textila) koje namjeravate zamijeniti za neku drugu veličinu koja vam odgovara i  priložite u privitak mailu ispunjen Reklamacijski list koji se nalazi na webstranici: https://gymbeam.hr/postupak-reklamacije 

Kada to napravite postupajte po ovom uputstvu:

 1. Proizvode koje vam ne odgovaraju zapakirajte u odgovarajuću kutiju i ne pišite nikakvu adresu.
 2. Čekajte od nas novi paket s veličinama koje ste napisali u mailu. Paket će vam donijeti kurir GLS-a i on će vas obavijestiti o terminu dostave.
 3. U tom (novom) paketu će biti prozirna koverta u kojoj se nalazi naljepnica s adresom naše firme.
 4. Tu naljepnicu nalijepite na paket koji nam vraćate i ne zaboravite u paket koji nam vraćate priložiti reklamacijski list koji se nalazi na sljedećem linku:  https://gymbeam.hr/postupak-reklamacije

Kuriru ništa ne plaćate, sve troškove snosi GymBeam.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima (članci 400-422). Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak. Materijalni nedostatak postoji:

 • ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,
 • ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je Kupac nabavlja, a koja je bila poznata Prodavatelju ili mu je morala biti poznata
 • ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane
 • kad je Prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti
 • ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je Kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave Prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.)
 • ako je stvar nepravilno montirana pod uvjetom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji
 • ako je nepravilna montaža posljedica nedostataka u uputama za montažu.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati. Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike. 

KAKO PRIJAVITI REKLAMACIJU?

Da biste vratili proizvod da biste vratili prozvod na kojeg vršite reklamaciju morate nam poslati neoštećen proizvod a to u roku najkasnije do 30 dana od preuzimanja. Pošaljite ga na adresu: GymBeam, s.r.o., Rastislavova 93, 040 03, Košice, Slovačka republika.

Reklamacijski formular

Ovaj formular isprintajte, ispunite potrebne podatke a Reklamacijski list umetnite u sadržaj paketa. Nakon toga nam pošaljite na mail: info@gymbeam.hr scen reklamacijskog lista a potvrdu GLS-a o preuzimanju pošiljke koju vraćate na našu adresu.

ONLINE RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Sukladno uredbi Europske unije, GymBeam web trgovina sudjeluje u rješavanju potrošačkih sporova za proizvode i usluge kupljene putem interneta, a koje kupci mogu predati online.

Uredba Europske Unije br. 524/2013. o online rješavanju potrošačkih sporova (Online Dispute Resolution platform) primjenjuje se od 09. siječnja 2016.

Sukladno Članku 14. stavku 1. te Uredbe propisana je obveza trgovaca sa sjedištem u Europskoj uniji koji sudjeluju u ugovorima o online prodaji da na lako dostupnom mjestu na svojim internetskim stranicama osiguravaju elektronsku poveznicu s Platformom za ORS. Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS) započela je s radom 15. veljače 2016. godine.


Za detaljnije informacije budite slobodni obratiti se putem e-maila na adresu: info@gymbeam.hr